Для спеціальностей за якими передбачено складання вступних випробувань в Класичному приватному університеті

Прийом заяв і документів, вступні випробування, що проводить Класичний приватний університет, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі ступеня бакалавра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, ступеня магістра для здобуття ступеня магістра

Для спеціальностей, по яким не передбачено складання ЗНО:

011 Освітні, педагогічні науки;

014 Середня освіта;

017 Фізична культура і спорт;

035 Філологія;

193 Геодезія та землеустрій;

227 Фізична терапія, ерготерапія;

231 Соціальна робота;

262 Правоохоронна діяльність

проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії

Денна

форма навчання

Заочна

форма навчання

Початок прийому заяв та документів

08 липня 2019 року

І етап 08 липня 2019 року;

ІІ етап 04 листопада 2019 року

Закінчення прийому заяв та документів

8 серпня 2019 року

І етап 30 серпня 2019 року;

ІІ етап 8 листопада 2019 року

Строки проведення університетом додаткових вступних випробувань, фахових вступних випробувань

09 серпня –

19 серпня 2019 року

І етап 31 серпня –

11 вересня 2019 року;

ІІ етап 09 листопада – 20 листопада 2019 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

20 серпня 2019 року

І етап 12 вересня 2019 року;

ІІ етап 21 листопада 2019 року

Термін зарахування вступників

за кошти фізичних та юридичних осіб

не пізніше 30 серпня 2019 року

І етап не пізніше 26 вересня 2019 року;

ІІ етап не пізніше 29 листопада 2019 року