Для спеціальностей за якими передбачено складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови (у формі ЗНО)
Прийом заяв і документів, вступні випробування, що проводить Класичний приватний університет, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі ступеня  бакалавра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, ступеня магістра для здобуття ступеня магістра
Для спеціальностей, по яким не передбачено складання ЗНО:
035 Філологія; 014 Середня освіта; 231 Соціальна робота; 011 Освітні, педагогічні науки; 193 Геодезія та землеустрій; 017 Фізична культура і спорт; 227 Фізична терапія, ерготерапія; 262 Правоохоронна діяльність
 
Етапи вступної кампанії
Денна
форма навчання
Заочна
форма навчання
Початок прийому заяв та документів
08 липня 2019  року
 
І етап  08  липня 2019 року;
ІІ етап  04 листопада 2019 року
Закінчення прийому заяв та документів
8  серпня 2018 року
І етап  30  серпня 2019 року;
ІІ етап  8  листопада 2019 року
Строки проведення університетом  додаткових вступних випробувань,  фахових вступних випробувань
09  серпня – 
19 серпня 2019 року
І етап  31 серпня –
11 вересня 2019 року;
 
ІІ етап  09 листопада – 20 листопада 2019 року
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників
20  серпня 2019 року
І етап  12  вересня 2019 року;
 
ІІ етап  21 листопада 2019  року
Термін зарахування вступників
за кошти фізичних  та юридичних осіб
не пізніше  30 серпня 2019 року
І етап  не пізніше  26 вересня 2019 року;
 
ІІ етап  не пізніше  29 листопада 2019 року
 


Прийом заяв і документів для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальностями галузей знань 04 «Богослов’я», 05 «Соціальні та поведінкові науки», 06 «Журналістика», 07 «Управління та адміністрування», 12 «Інформаційні технології», 24 «Сфера обслуговування», 28 «Публічне управління та адміністрування», 29 «Міжнародні відносини», 08 «Право»
Етапи вступної кампанії
Денна форма навчання
Заочна форма навчання
Реєстрація для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови
13 травня - 03 червня 2019 року
(закінчується о 18.00 годині 03 червня)
Складання в Класичному приватному універсиеті додаткових фахових вступних випробувань для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки)
13 травня - 31 травня 2019 року
Прийом заяв та документів для осіб, які вступають на основі вступних іспитів (відповідно до п.5.12 цього розділу та п.8.8 розділу VIII Правил прийому)
17 червня – 25 червня 2019 року
Прийом заяв та документів для осіб, які вступають на основі результатів єдиного вступного іспиту
10 липня – 23 липня 2019 року
04  листопада  – 08  листопада  2019 року (тільки заочна)
Основна сесія єдиного вступного іспиту з іноземної мови
02 липня 2019 року
Основна сесія єдиного фахового вступного випробування (для спеціальності 293 Міжнародне право, 081 Право)
04 липня 2019 року
Додаткова сесія
Проводиться в строки, встановлені Українським центром оцінювання якості освіти
Проведення Класичним приватним  університетом фахових вступних випробувань, а також додаткових фахових вступних випробувань для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки) і вже складали єдиний вступний іспит
05 липня - 26 липня 2019 року,
11 листопада – 20 листопада 2019 року (тільки заочна)
Надання Класичним  приватним університетом рекомендацій для зарахування
05 серпня 2019 року
21 листопада 2019 року
Виконання вимог Правил прийому для зарахування
не пізніше 30 серпня 2019 року
не пізніше 29 листопада 2019 року
Наказ про зарахування
 
не пізніше 30 серпня 2019  року
за кошти фізичних  та юридичних осіб не пізніше  29 листопада 2019 року