Для спеціальностей за якими передбачено складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови (у формі ЗНО)

Прийом заяв і документів для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальностями галузей знань:

04 «Богослов’я»,

05 «Соціальні та поведінкові науки»,

06 «Журналістика»,

07 «Управління та адміністрування»,

12 «Інформаційні технології»,

24 «Сфера обслуговування»,

28 «Публічне управління та адміністрування»,

29 «Міжнародні відносини»(крім спеціальності 293 „Міжнародне право”)

проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Реєстрація для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови

13 травня - 03 червня 2019 року

(закінчується о 18.00 годині 03 червня)

Складання в Класичному приватному універсиеті додаткових фахових вступних випробувань для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки)

13 травня - 31 травня 2019 року

Прийом заяв та документів для осіб, які вступають на основі результатів єдиного вступного іспиту

І тур 10 липня – 23 липня 2019 року

ІІ тур 04 листопада – 08 листопада 2019 року (тільки заочна)

Основна сесія єдиного вступного іспиту з іноземної мови

02 липня 2019 року

Додаткова сесія

Проводиться в строки, встановлені Українським центром оцінювання якості освіти

Проведення Класичним приватним університетомфахових вступних випробувань, а також додаткових фахових вступних випробувань для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки) і вже складали єдиний вступний іспит

І тур 05 липня - 26 липня 2019 року,

ІІ тур 11 листопада – 20 листопада 2019 року (тільки заочна)

Надання Класичним приватним університетом рекомендацій для зарахування

І тур 05 серпня 2019 року

ІІ тур 21 листопада 2019 року

Виконання вимог Правил прийому для зарахування

І тур не пізніше 30 серпня 2019 року

ІІ тур не пізніше 29 листопада 2019 року

Накази про зарахування

І тур не пізніше 30 серпня 2019 року

ІІ тур за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 29 листопада 2019 року