Майбутнi економiсти взяли участь у мiжнароднiй конференцii

В Інституті економіки Класичного приватного університету в межах міжнародної наукової конференції студентів та молодих вчених "Наука і вища освіта" відбулося засідання секції з напрямку "Економічні проблеми сучасного суспільства та шляхи їх вирішення".
Студенти мали можливість презентувати свої дослідження та отримати поради від досвідчених викладачів.
Участь у наукових заходах студентiв - це не тiльки продуктивна наукова дискусія, а й чудова мотивація для молодих науковців.