Освітня програма Економіка підприємства спеціальності 051 Економіка (магістр) (проект)

Класичний приватний університет пропонує для громадського обговорення проект освітньої програми Економіка підприємства спеціальності 051 Економіка другого (магістерського) рівня, що має на меті удосконалення підготовки здобувачів вищої освіти зазначеної спеціальності. Зауваження, пропозиції та коментарі щодо проекту освітньої програми просимо направляти до 15.02.2020 року поштою та електронною поштою за адресами:
Кафедра економіки Класичного приватного університету, вул. Жуковського, 70,б, м.Запоріжжя, 69002
Гарант освітньої програми д.е.н., проф. Семенов Андрій Григорович
e-mail: semenov.andriy.cpu@gmail.com
тел. (061)22-80-813, (061)22-80-796

Освітня програма Економіка підприємства спеціальності 051 Економіка (магістр) (проект)