Освітня програма Економіка підприємства спеціальності 051 Економіка (бакалавр) (проект)

Класичний приватний університет пропонує для громадського обговорення проект освітньої програми Економіка підприємства спеціальності 051 Економіка першого (бакалаврського) рівня, що має на меті удосконалення підготовки здобувачів вищої освіти зазначеної спеціальності. Зауваження, пропозиції та коментарі щодо проекту освітньої програми просимо направляти до 10.04.2020 року поштою та електронною поштою за адресами:
Кафедра економіки Класичного приватного університету, вул. Жуковського, 70,б, м.Запоріжжя, 69002
Гарант освітньої програми д.е.н., проф. Семенов Андрій Григорович
e-mail: semenov.andriy.cpu@gmail.com
тел. (061)22-80-813, (061)22-80-796, (061)764-67-50 (внутр. 265)

Освітня програма Економіка підприємства спеціальності 051 Економіка (бакалавр) (проект)