Про обговорення проектів освітніх програм

Класичний приватний університет пропонує для громадського обговорення проекти освітніх програм Економіка підприємства спеціальності 051 Економіка першого (бакалаврського) рівня, та Економічна кібернетика спеціальності 051 Економіка першого (бакалаврського) рівня, що мають на меті удосконалення підготовки здобувачів вищої освіти.

Посилання на проект освітньої програми Економіка підприємства спеціальності 051 Економіка першого (бакалаврського)
Посилання на проект освітньої програми Економічна кібернетика спеціальності 051 Економіка першого (бакалаврського)