Опитування

АНКЕТА ВИБОРУ СТУДЕНТОМ ДИСЦИПЛІН, ЩО ВИВЧАЮТЬСЯ НА 1 КУРСІ (ПРИ ВСТУПІ НА 2 КУРС)

АНКЕТА ВИБОРУ СТУДЕНТОМ ДИСЦИПЛІН, ЩО ВИВЧАЮТЬСЯ НА 2 КУРСІ (ПРИ ВСТУПІ НА 2 КУРС)

АНКЕТА ВИБОРУ СТУДЕНТОМ ДИСЦИПЛІН, ЩО ВИВЧАЮТЬСЯ НА 1 КУРСІ (ПРИ ВСТУПІ НА 3 КУРС)

АНКЕТА ВИБОРУ СТУДЕНТОМ ДИСЦИПЛІН, ЩО ВИВЧАЮТЬСЯ НА 2 КУРСІ (ПРИ ВСТУПІ НА 3 КУРС)

Анкета першокурсника

Анкета для опитування здобувачів вищої освіти щодо якості викладання

Анкета для підвищення рівня академічної доброчесності в Філії КПУ у м. Кременчук

Анкета для опитування роботодавців

АНКЕТА вибору студентом дисциплін, що вивчаються на 4-му курсі

АНКЕТА вибору студентом дисциплін, що вивчаються на 3-му курсі

АНКЕТА опитування здобувачів вищої освіти Філії КПУ у м. Кременчук стосовно оцінювання організації навчання в on-line режимі

Визначення рівня навантаження студентів

Визначення рівня залучення студентів до розробки і перегляду освітніх програм

Визначення ступеня відповідності форм, методів навчання та викладання принципам академічної свободи та студентоцентрованого підходу в навчанні

Ступінь задоволення випускників освітнім процесом у Філії КПУ м. Кременчук та рекомендації випускників для підвищення якості освітніх програм