Студентське самоврядування

Інформація щодо діяльності студентського самоврядування філії Класичного приватного університету у м. Кременчук

Самоврядування є складовою частиною виховного процесу, що проявляється в спеціально організованій діяльності студентів із забезпечення активної, побудованої на засадах виборності, самодіяльності, добровільності їх участі в організації управління своєю власною діяльністю. Спираючись на низку нормативно-правових актів (Типове положення «Про студентське самоврядування у вищих навчальних закладах», Закон України «Про вищу освіту») органи студентського самоврядування функціонують у вищих навчальних закладах України, не винятком є в філія Класичного приватного університету у м. Кременчук.

Органом студентського самоврядування філії КПУ у м. Кременчук є студентська рада.

Студентська рада філії КПУ у м. Кременчук функціонує з метою забезпечення виконання студентами своїх обов’язків та захисту їх прав і сприяє гармонійному розвитку особистості, формує в нього навички керівника, організатора.

Діяльність студентського самоврядування філії КПУ у м. Кременчук направлена на удосконалення навчально-виховного процесу, спрямованого на якісне навчання, виховання духовності і культури студентів, зростання студентської активності, максимально виявити та реалізувати творчі здібності студентів, підвищити молодіжну ініціативність.

    Основними завдання студентської ради філії КПУ у м. Кременчук є

  • захист прав і інтересів студентів;
  • сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів;
  • сприяння створенню необхідних умов для проживання і відпочинку студенів;
  • сприянню діяльності студентських гуртків, товариств, об’єднань, клубів за інтересами;
  • організація співробітництва зі студентами інших навчальних закладів і молодіжними організаціями;
  • сприяння виконанню студентами своїх обов’язків;
  • забезпечення інформаційної, правової та іншої допомоги студентам філії КПУ у м. Кременчук.

Виконавчим органом Студентської ради є профільні сектори: культурно-масовий, спортивний, інформаційний, сектор працевлаштування студентів, соціальний, профорієнтаційний.

Положення про студентське самоврядування у філії КПУ у м. Кременчук