Дисципліни

ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН 2021-202 2 рр. НАВЧАННЯ

Обов'язкові компоненти освітньої програми

 

1 курс (навчальний план 2021 р.)

 

Історія України та української культури

Силабус

Іноземна мова

Силабус

Хімія і охорона довкілля

Силабус

Вища математика

Силабус

Інформатика

Силабус

Вступ до фаху

Силабус

Фізика

Силабус

Філософія (філософія, логіка, релігієзнавство)

Силабус

Навчальна практика

Методичні вказівки

2 курс (навчальний план 2018 р.)

 

Українська мова (за професійним спрямуванням)

Силабус

Іноземна мова

Силабус

Вища математика

Силабус

Технологія конструкційних матеріалів та матеріалознавство

Силабус

Нарисна геометрія, інженерна та комп'ютерна графіка

Силабус

Теоретична механіка

Силабус

Автомобілі

Силабус

Опір матеріалів

Силабус

Теорія механізмів і машин

Силабус

Теорія механізмів і машин

Методичні вказівки

Гідравліка, гідро- і пневмоприводи

Силабус

Електротехніка, електронна та мікропроцесорна техніка

Силабус

3 курс (навчальний план 2018 р.)

 

Деталі машин і ПТО

Силабус

Деталі машин і ПТО

Методичні вказівки

Взаємозамінність, стандартизація і технічні вимірювання

Силабус

Основи теплотехніки

Силабус

Автомобілі

Силабус

Автомобілі

Методичні вказівки

Економіка підприємства

Силабус

Основи технології виробництва та ремонту автомобілів

Силабус

Електронне та електричне обладнання автомобілів

Силабус

Технологічна практика

Методичні вказівки

4 курс (навчальний план 2016 р.)

 

Автомобільні двигуни

Силабус

Автомобільні двигуни

Методичні вказівки

Організація автомобільних перевезень та безпека дорожнього руху

Силабус

Технічна експлуатація автомобілів

Силабус

Технічна експлуатація автомобілів

Методичні вказівки

Основи технічної діагностики автомобілів

Силабус

Безпека життєдіяльності (БЖД, основи охорони праці, цивільний захист)

Силабус

Виробнича (переддипломна) практика

Методичні вказівки

Кваліфікаційна робота

Методичні вказівки

   

Вибіркові компоненти

 

1 курс (навчальний план 2021 р.)

 

Правознавство

Силабус

Психологія

Силабус

Загальний курс транспорту

Силабус

2 курс (навчальний план 2018 р.)

 

Експлуатаційні матеріали

Силабус

Спеціалізований рухомий склад

Силабус

3 курс (навчальний план 2018 р.)

 

Менеджмент у автотранспорті

Силабус

Основи сертифікації і технічна експертиза транспортних засобів

Силабус

Автоматизовані системи управління на транспорті

Силабус

Сучасні тенденції розвитку конструкції автомобілів

Силабус

Технологічне обладнання для обслуговування та ремонту автомобілів

Силабус

4 курс (навчальний план 2016 р.)

 

Гібридні і альтернативні енергоустановки

Силабус

Логістика

Силабус

Мехатронні системи автомобілів

Силабус

Сучасні технології ремонту автомобілів

Силабус

Моделювання технологічних процесів підприємств автомобільного транспорту

Силабус