Оголошується набір слухачів з числа посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад на короткострокову програму підвищення кваліфікації «МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ ЯК ОСНОВА ДЕМОКРАТИЧНОГО РОЗВИТКУ»

Метою спеціальної короткострокової програми підвищення кваліфікації «Місцеве самоврядування як основа демократичного розвитку» є підвищення рівня професійних компетентностей посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад щодо сучасних професійних умінь і навичок в контексті децентралізації публічного управління, служби в органах місцевого самоврядування, налагодження міжмуніципального співробітництва, вирішення земельних питань, організації кадрової роботи, написання проектів, формування організаційних структур на рівні сільської, селищної, міської об’єднаної територіальної громади, та визначати критерії формування дієвих організаційних структур органів місцевого самоврядування, надання адміністративних послуг тощо для успішного розвитку територіальної громади.

Цільова група:
– посадові особи місцевого самоврядування;
– депутати місцевих рад.

Напрями підвищення кваліфікації, які охоплює програма
1. Антикризове управління.
2. Організація діяльності посадових осіб місцевого самоврядування в умовах реформ.
3. Управління земельними ресурсами на місцевому рівні.
4. Електронне урядування в органах місцевого самоврядування.
5. Еколого-економічні засади природокористування в територіальних громадах.

Обсяг програми: 1,0 кредит ЄКТС.

Тривалість навчання: 10 днів впродовж 4-х тижнів.

Організаційні умови:
1. Пройти реєстрацію на Порталі управління знаннями Національного агентства України з питань державної служби:
https://pdp.nacs.gov.ua/courses/mistseve-samovriaduvannia-yak-osnova-dem...
2. Укласти договір на навчання.
3. Сплатити вартість навчання.
4. Отримати логін та пароль для доступу до ресурсів віртуальної аудиторії університету.

Детальна інформація:
097 540-33-33

д.держ.упр., професор, професор кафедри публічного управління та землеустрою Кравченко Тетяна Анатоліївна