Ганзицька Тетяна Сергіївна

Ганзицька Тетяна Сергіївна

доцент кафедри конституційного, адміністративного та господарського права
Кіровоградського інституту державного та муніципального управління Класичного приватного університету.

Ганзицька Тетяна Сергіївна народилась 23 серпня 1986 року у м. Кіровограді.
У 2009 році закінчила магістратуру Кіровоградського юридичного інституту Харківського національного університету внутрішніх справ за спеціальністю «правознавство», спеціалізація «науково-педагогічна».
З 2009 року розпочала науково-педагогічну діяльність:
- 2009 - 2011 р. р. – викладач кафедри теорії та історії права Кіровоградського юридичного інституту Харківського національного університету внутрішніх справ;
- 2011 - 2012 р. р. – старший викладач кафедри цивільного та господарського права Кіровоградського інституту регіонального управління та економіки;
- 2011 р. – здобувач Харківського національного університету внутрішніх справ. Напрям дисертаційного дослідження зі спеціальності 12.00.01. – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень;
- з вересня 2012 р. – старший викладач кафедри правознавства Кіровоградського інституту державного та муніципального управління Класичного приватного університету.

 

- 2013 р. – захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю - 12.00.01 «Теорія та історія дежави та права; історія політичних та правових учень» на тему: «Принципи права в механізмі забезпечення ґендерної рівності в Україні». Одержала науковий ступінь кандидата юридичних наук.
- з вересня 2014 р. – доцент кафедри конституційного, адміністративного та господарського права Кіровоградського інституту державного та муніципального управління Класичного приватного університету.
 

Автор більше 20 наукових праць. Сфера наукових інтересів – теорія держави та права, історія політичних і правових учень.

Електронна адреса для зв'язку з викладачем: GKIRYE@mail.ru