Соціально-виховна робота

Розбудова нашої держави, ставить на порядок денний перед Приватним класичним університетом надзвичайно важливе й невідкладне завдання – підготовку висококваліфікованих фахівців, формування національної інтелігенції, виховання духовної еліти, здатної розбудовувати демократичну правову державу.

Це завдання вирішується шляхом об'єднання зусиль професорсько-викладацького складу, співробітників університету, органів студентського самоврядування з організації та здійснення навчально-виховного процесу Класичного приватного університету.

Соціально-виховна робота Класичного приватного університету спрямована на створення сприятливого психологічного клімату для плідної співпраці викладачів і студентів.