ХХ Міжнародна наукова конференція студентів і молодих учених “НАУКА І ВИЩА ОСВІТА”

  ХХ Міжнародна наукова конференція студентів і молодих учених “НАУКА І ВИЩА ОСВІТА” була проведена 6 квітня 2012 р. у Класичному приватному університеті. Ця подія присвячена 20-тій річниці його заснування та вже стала невід'ємною частиною весняних заходів університету.
Головна мета конференції – генерація нових ідей і конкретних пропозицій щодо вирішення політичних, соціально-економічних, правових та інших проблемних питань розвитку України як європейської держави.

  У роботі конференції взяли участь студенти Класичного приватного університету, інших загальноосвітніх та вищих навчальних закладів України, а також студенти Карагандинського університету «Болашак», м. Караганда, Казахстан та народний депутат України.

  Роботу конференції урочисто відкрив вітальним словом проректор з наукової роботи, доктор юридичних наук, доцент Монаєнко Антон Олексійович.

 

Значимість події відмітили перший проректор, доктор фізико-математичних наук, професор Горбань Олександр Миколайович,  проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків, д.ю.н., професор Пєтков Сергій Валерійович та проректор з науково-педагогічної роботи, директор Інституту управління, д.держ. упр., професор Мерзляк Анжела Віталіївна.
Під час пленарного засідання з доповідями виступили:
Версетилова Л.С. – начальник Управління комунальною власністю, м. Енергодар.
Коваленко В.О. – к.психол.н., доцент, доцент кафедри практичної психології Інституту інформаційних та соціальних технологій, Класичний приватний університет.
Облєс І.І. – к.пед.н., доцент кафедри гуманітарних дисциплін Інституту управління, Класичний приватний університет.
Глущенко Н.В. – к.фіз.вих., заступник директора з навчальної роботи Інституту здоров'я, спорту та туризму, Класичний приватний університет.
Гиріна Т.С. – аспірант кафедри журналістики і соціальних комунікацій, Класичний приватний університет.
Ярошевська О.В. – старший викладач кафедри економіки підприємства Інституту економіки, Класичний приватний університет.
Дяченко О.Г. – старший викладач кафедри економічної кібернетики та статистики Інституту економіки, Класичний приватний університет.
Рошкович М.А. – асистент кафедри менеджменту організацій Інституту управління, Класичний приватний університет.
Стат’єв С.І. – аспірант кафедри теоретичних основ фізичного та адаптивного виховання Інституту здоров'я, спорту та туризму, Класичний приватний університет.
Агєнтаєва В.В. – аспірант кафедри конституційного та адміністративного права Інституту права ім.. Володимира Сташиса, Класичний приватний університет.
Редько І.О. – слухач магістратури Інституту економіки, Класичний приватний університет.
Лаврінко М.А. – слухач магістратури Інституту права ім.. Володимира Сташиса, Класичний приватний університет.
Бібро К.О. – студентка Інституту права ім.. Володимира Сташиса, Класичний приватний університет.
За кращі доповіді студенти були нагороджені грамотами.
Позитивним у роботі конференції є:
- конференція надала можливість залучати та заохочувати студентство до науково-дослідної роботи; обмінюватись досвідом, обговорювати наукові проблеми; брати активну участь у розвитку наукового товариства;
- проведення конференції стало традиційним щорічним заходом; статус конференції зростає;
- щорічно зростає кількість учасників, секцій, дискусійних круглих столів, ВНЗ, які долучаються до участі;
- учасниками конференції є не лише магістри та аспіранти вищих навчальних закладів країни, а й студенти молодших курсів, учні загальноосвітніх навчальних закладів;
- підвищується якість студентських наукових робіт: доповіді студентів носять проблемний, дослідницький характер, мають наукове та практичне значення;
- всі доповіді викликали активну дискусію серед студентів.
Взагалі конференція зібрала 1537 учасників. Праці конференції видані у вигляді збірника тез доповідей ХХ Міжнародної наукової конференції студентів та молодих учених, м. Запоріжжя, 6 квітня 2012 р. : у 3 т. / Класичний приватний університет. – Запоріжжя : Вид-во КПУ, 2012.