Висновок експертної комісії про підсумки акредитаційної експертизи підготовки молодших спеціалістів з напряму підготовки 5.03050801 "Фінанси і кредит" у Коледжі Класичного приватного університету