Висновок експертної комісії про підсумки чергової акредитаційної експертизи підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем "молодший спеціаліст" зі спеціальністю 5.0517010"Виробнцтво харчової продукції" у Коледжі Класичного приватного університету