Висновок експертної комісії про підсумки акредитаційної експертизи підготовки молодших спеціалістів з напряму підготовки 5.08010102 "Землевпорядкуваня" у Коледжі Класичного приватного університету