Висновки експертної комісії про підсумки акредитаційної експертизи підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем „бакалавр” за напрямом підготовки 6.030202 „Міжнародне право” (293 „Міжнародне право”) у Класичному приватному університеті