Висновки експертної комісії про підсумки акредитаційної експертизи підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем „бакалавр” за напрямом підготовки 6.140101 „Готельно-ресторанна справа” (241 "Готельно-ресторанна справа") у КПУ