Висновки експертної комісії про підсумки акредитаційної експертизи підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем „бакалавр” за напрямом підготовки 6.140103 „Туризм” (242 „Туризм”) у Класичному приватному університеті м. Запоріжжя