Висновки експертної комісії про підсумки акредитаційної експертизи підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем „молодший спеціаліст” за спеціальністю 5.03050901 „Бухгалтерський облік” (071 „Облік і оподаткування”) у Коледжі КПУ