Освітній ступінь «магістр» спеціальності 061 «Журналістика»
Основні дисципліни освітньої програми «Журналістика та соціальні комунікації»:
·      Авторське право;
·      Теорія та історія соціальних комунікацій;
·      Теорія та історія журналістики;
·      Прикладні соціально-комунікаційні технології;
·      Українське журналістикознавство;
·      Методика та організація наукових досліджень;
·      Публіцистика;
·      Психологія мас;
·      Методика викладання фахових дисциплін;
·      Кореспондент на телебаченні;
·      Оглядач на телебаченні;
·      Коментатор на телебаченні;
·      Ведучий телепрограм;
·      Мистецтво публічної комунікації;
·      Інформаційна політика та безпека;
·      Науковий практикум;
·      Екстремальна журналістика;
·      Медіа освіта.
 
Основні дисципліни освітньої програми «Зв’язки з громадськістю»:
·      Теорія та історія соціальних комунікацій;
·      Теорія та історія зв’язків з громадськістю;
·      Прикладні соціально-комунікаційні технології;
·      Теорія та історія журналістики;
·      Методологія дослідження соціальних комунікацій;
·      Методика викладання фахових дисциплін;
·      Методика та організація наукових досліджень;
·      Психологія мас;
·      Соціологія громадської думки;
·      Жанри ПР;
·      Медіаосвіта;
·      Науковий практикум зі спеціалізації;
·      Інформаційні процеси у світових комунікаційних системах;
·      Інформаційна політика та безпека;
·      Історія науки про зв’язки з громадськістю;
·      Корпоративна преса в системі ПР;
·      Аудіовізуальні ЗМІ в системі ПР;
·      Інтернет ЗМІ в системі ПР;
·      Практикум з ПР.
 
Основні дисципліни освітньої програми «Медіа-комунікації»:
·      Агенційна журналістика;
·      Вступ до фаху;
·      Газетно-журнальне виробництво;
·      Газетно-журнальний менеджмент;
·      Журналістська етика;
·      Історія зарубіжної журналістики;
·      Історія української журналістики;
·      Комунікаційні технології;
·      Медіаорганізації;
·      Медіаосвіта;
·      Медіаправо;
·      Охорона праці в галузі;
·      Радіовиробництво;
·      Реклама та зв’язки з громадськістю;
·      Соціальні медіа;
·      Соціально-комунікаційні технології в медіагалузі;
·      Телевиробництво;
·      Теорія і методика журналістської творчості;
·      Теорія масової комунікації;
·      Теорія та історія соціальних комунікацій;
·      Фотожурналістика.