Освітній ступінь «бакалавр» спеціальності 061 «Журналістика»
Основні дисципліни освітньої програми «Журналістика та соціальні комунікації»:
·      Агенційна журналістика;
·      Аналітичне письмо;
·      Вступ до спеціальності;
·      Газетно-журнальна навчальна практика;
·      Газетно-журнальне виробництво;
·      Газетно-журнальний менеджмент;
·      Газетно-журнальні жанри;
·      Дикція та орфоепія;
·      Дитяча журналістика;
·      Екологічна журналістика;
·      Журналістська етика;
·      Журналістське розслідування;
·      ЗМІ і економіка;
·      ЗМІ і культура;
·      ЗМІ і політика;
·      ЗМІ і соціальні питання;
·      ЗМІ і спорт;
·      Історія зарубіжної журналістики;
·      Історія української журналістики;
·      Комунікативна логіка;
·      Комунікаційні технології;
·      Медіакритика;
·      Медіаосвіта;
·      Медіаправо;
·      Міжнародна журналістика;
·      Національна ідея і ЗМІ;
·      Основи видавничої справи та редагування;
·      Основи режисури;
·      Прямоефірне радіомовлення;
·      Прямоефірне телемовлення;
·      Радіо навчальна практика;
·      Радіовиробництво;
·      Радіожанри;
·      Радіоменеджмент;
·      Реклама та зв’язки з громадськістю;
·      Репортерська праця;
·      Робота журналіста в прес-центрах;
·      Соціальні медіа;
·      Телевиробництво;
·      Телевізійна навчальна практика;
·      Телевізійний менеджмент;
·      Телевізійні жанри;
·      Теорія журналістики;
·      Теорія і методика журналістської творчості;
·      Теорія масової комунікації;
·      Фотожурналістика.
 
Основні дисципліни освітньої програми «Реклама та зв’язки з громадськістю»:
·      Брендінг;
·      Вступ до спеціальності;
·      Діти і реклама;
·      Зарубіжна реклама і ПР;
·      Іміджологія;
·      Інтернет як промокомунікація;
·      Історія ПР;
·      Історія реклами;
·      Комерційна реклама та ПР;
·      Комунікативна логіка;
·      Комунікаційні технології;
·      Копірайтинг і дизайн у рекламі і ПР;
·      Креатив в рекламі та зв’язках з громадськістю;
·      Кризові комунікації;
·      Літературне редагування рекламних та пр-текстів;
·      Літературний стиль;
·      Мас-медійна реклама та ПР;
·      Медіапланування;
·      Організація роботи в ПР-агенції;
·      Організація роботи прес-служби;
·      Організація роботи рекламної агенції;
·      Організація роботи рекламної та ПР-діяльності;
·      Організація, планування і розробка ПР-кампанії;
·      Організація, планування і розробка рекламної кампанії;
·      Основи журналістики;
·      Політична реклама та ПР;
·      Право в галузі реклами та зв’язків з громадськістю;
·      Практика ПР-діяльності;
·      Практика рекламної діяльності;
·      Психологія рекламної діяльності;
·      Реклама в мас-медіа та Інтернеті;
·      Рекламна газетно-журнальна навчальна практика;
·      Рекламна практика на радіо;
·      Рекламна практика на телебаченні;
·      Рекламний менеджмент;
·      Соціальна реклама та ПР;
·      Соціологія рекламної діяльності;
·      Спічрайтинг;
·      Теорія реклами;
·      Теорія і методика рекламної та ПР-творчості;
·      Теорія масової комунікації;
·      Теорія ПР;
·      Управління рекламними та ПР-проектами.