Кафедра журналістики, та української філології
Історія кафедри

Кафедру журналістики, реклами і соціальних комунікацій створено на базі двох кафедр – журналістики і соціальних комунікацій, реклами та зв’язків із громадськістю. Кафедра є структурним підрозділом Інституту журналістики і масової комунікації.

Завідувач кафедри журналістики, реклами і соціальних комунікацій, професор кафедри

Пенчук Інна Леонідівна 

доктор наук із соціальних комунікацій, професор

Відомості про фахівця Наукові праці Пенчук І.Л.

Контакти:

Аудиторія: 609
Телефон: 160 (внутр.)
e-mail:
innapenchuk0909@gmail.com

 
Кафедра журналістики, реклами і соціальних комунікацій здійснює підготовку за рівнями вищої освіти «бакалавр» і «магістр» із галузі знань 06 «Журналістика» за спеціальністю 061 «Журналістика».
 
Підготовка бакалаврів здійснюється за такими освітніми програмами підготовки за вибором студентів:
«Журналістика та соціальні комунікації»;
«Реклама та зв’язки з громадськістю»
 
Підготовка магістрів здійснюється за такими освітніми програмами підготовки за вибором студентів:
«Журналістика та соціальні комунікації»;
«Зв’язки з громадськістю»;
«Медіа-комунікації».
 
Форма навчання: денна та заочна.
 
Термін здобуття освітнього ступеня «бакалавр»: 4 роки – для денної форми навчання і 5 років – для заочної форми навчання.
 
Термін здобуття освітнього ступеня «магістр»: 1,5 роки для денної та заочної форми навчання.
 
Випускники магістратури мають можливість продовжити навчання в аспірантурі та докторантурі, які функціонують при кафедрі журналістики, реклами і соціальних комунікацій за спеціальністю 061 «Журналістика».
 
Дисципліни, передбачені робочим планом підготовки з кожної спеціальності/освітньої програми
 
Освітній ступінь «магістр» спеціальності 061 «Журналістика» 

 
 
Можливі напрями працевлаштування фахівців зі спеціальності 061 «Журналістика»:
 • редакції ЗМІ;
 • прес-служби підприємств, політичних партій, громадських організацій державних установ;
 • ПР-відділи будь-яких державних і комерційних установ;
 • видавництва і друкарні;
 • інформаційно-аналітичні центри;
 • аналітичні, експертні, консалтингові, соціологічні центри;
 • громадські організації;
 • рекламні маркетингові та ПР-агентства;
 • дизайн-студії;
 • науково-дослідні інститути;
 • навчальні заклади.
Посади, які можуть обіймати фахівці зі спеціальності 061 «Журналістика»:
 • кореспондент;
 • журналіст ЗМІ;
 • оглядач;
 • ведучий радіо- й телепрограм;
 • редактор;
 • продюсер;
 • телеоператор;
 • режисер монтажу;
 • режисер радіомовлення/телебачення;
 • музичний редактор;
 • прес-секретар;
 • менеджер у сфері надання інформації;
 • менеджер з реклами;
 • ПР-менеджер;
 • креативний менеджер;
 • фахівець із зв’язків з громадськістю та пресою;
 • експерт із суспільно-політичних питань;
 • фахівець з реклами та ПР;
 • начальник відділу реклами, зв’язків із громадськістю.
Міжнародна діяльність
 
1. Налагодження відносин із українською діаспорою для здійснення співробітництва у сфері освіти, науки та розвитку культурних зв’язків з українськими центрами за кордоном:
 • у межах функціонування електронної бібліотеки «Diasporiana» (керівник проекту – проф. Богуславський О. В.);
 • заочна співпраця з доктором філософії, президентом компанії «Східноєвропейські можливості» (м. Сейнт-Альберт, Канада) Полковським Валерієм.
2. Співпраця з Майстернею Європейської політики:
 • стажування проф. Пенчук І. Л. у країнах Європейського Союзу в межах проекту Інституту Політичної Освіти та Майстерні Європейської політики (Угорщина, Польща, Словакія, Чехія, Австрія);
 • навчання проф. Пенчук І. Л. в Інституті політичної освіти (за підтримки посольства Фінляндії та Великої Британії в Україні).
 
3. Членство проф. Ковпак В. А. в редколегії наукового журналу «Media4u Magazine» (видається за наукової підтримки Міжнародної ради університетських викладачів) (Чехія).
 
4. Участь проф. Ковпак В. А., ст. викл. Кліщ А. В. у заходах Всесвітнього руху Amnesty International в Україні, зокрема у Всесвітній акції на підтримку прав людини – Марафоні написання листів – 2015, 2016, 2017 рр. (Подяка кафедрі журналістики і соціальних комунікацій 2015, 2016 рр. за підписом Директора Представництва Amnesty International в Україні).
 
Детальніше за посиланням
 
 
5. Участь проф. Ковпак В. А., ст. викл. Кліщ А. В. у міжнародному проекті з громадянської журналістики «Справа. Вголос – 2.0» (м. Варшава, Польща, за підтримки координатора проектів Фундації Нові Медіа в Україні) (2015, 2016 рр.).
 
Детальніше за посиланнями
 
 
6. Участь у Соціальному проекті Go for IT – «Безкоштовна програма підготовки Fronted-спеціалістів серед переселенців». Ініціатива реалізувалася за фінансової підтримки ПРООН та уряду Японії. Координатор проекту по Запорізькій області – проф. Пенчук І. Л.
 
7. Організація проф. Ковпак В. А. та ст. викл. Кліщ А. В. мандрівної виставки «Світовий Конґрес Українців: вчора, сьогодні, завтра» – 2017 за участю Міжнародного інституту освіти, культури та зв’язків з діаспорою МІОК НУ «Львівська політехніка», Відділу документів з гуманітарних наук – ЗОУНБ та кафедри журналістики, реклами і соціальних комунікацій ІЖМК КПУ (2017 р.).
 
8. Організація та проведення проф. Ковпак В. А. та ст. викл. Кліщ А. В. Першої міжнародної інтернет-конференції «Національно-патріотичний досвід світового українства в соціальнокомунікаційному дискурсі» (видання електронної версії наукових матеріалів, сертифікатів учасникам) (2017 р.).
 
9. Відправлення на розгляд підписання угоди між Міжнародним інститутом освіти, культури та зв’язків з діаспорою МІОК НУ «Львівська політехніка» та Інститутом журналістики і масової комунікації КПУ (за ініціативою проф. Богуславського О. В., проф. Ковпак В. А., ст. викл. Кліщ А. В.).
 
Наукова діяльність

Наукова тема кафедри

Кафедра журналістики, реклами і соціальних комунікацій працює над підтемою «Теорія та історія соціальних комунікацій у новій соціокультурній парадигмі» в межах комплексної наукової теми Інституту журналістики і масової комунікації «Медіа у новій соціокультурній парадигмі» (0110U003966).
 
Конференції
1. Міжнародна наукова конференція студентів і молодих учених «Наука і вища освіта», координація тематичного напряму роботи конференції «Соціальні комунікації в глобальному світі» (щорічно).
2. Всеукраїнська науково-практична конференція «Соціальні комунікації і нові комунікативні технології» (16–17 грудня 2016 р.).
3. Перша міжнародна інтернет-конференції «Національно-патріотичний досвід світового українства в соціальнокомунікаційному дискурсі» (видання електронної версії наукових матеріалів, сертифікатів учасникам) (2017 р.).
4. Всеукраїнська науково-практична конференція «Соціальні комунікації: Інструменти, технологія і практика» (9–10 березня 2018 р.).
5. Круглий стіл «Світове українство як апологет та реставратор української національної ідеї» (18 квітня 2018 р.).
 
Монографії
1. Богуславський О. В. Преса міжвоєнної української еміграції і боротьба за незалежність України : монографія. Запоріжжя : Просвіта, 2008. 451 с.
2. Пенчук І. Л. Телебачення для дітей в Україні : монографія. Запоріжжя : КПУ, 2011. 384 с.
3. Хітрова Т. В. Періодичні видання Запорізького краю початку ХХ ст.: типологічна система : монографія : каталог видань : хрестоматія. Запоріжжя : КПУ, 2011. 283 с.
4. Ковпак В. А. Смислова матриця національної інформаційно-комунікаційної діяльності післявоєнної української еміграції : монографія. Запоріжжя : КПУ, 2016. 379 с.
 
 
 
 
 
 
Наші переможці
1. Марченко Євгенія отримала диплом переможця за ІІ місце у фотоконкурсі Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки «Герої не вмирають!». Куратор: ст. викл. Кліщ А. В.
 
 
2. Дипломом переможця за І місце у номінації «Відеоролик» міського конкурсу соціальної реклами «Збережемо майбутнє молоді!», організованого Департаментом освіти і науки, молоді та спорту Запорізької міської ради, нагороджено кафедру реклами та зв’язків з громадськістю. Куратор: ст. викл. Кондик Т. О.
Дипломом учасника міського конкурсу соціальної реклами «Збережемо майбутнє молоді!», організованого Департаментом освіти і науки, молоді та спорту Запорізької міської ради, нагороджено ініціативну групу студентів. Куратор: ст. викл. Кондик Т. О.
 
 
3. Дипломом переможця у номінації «За раціональне використання ресурсів» міського конкурсу соціальної реклами «Збережемо майбутнє молоді!», організованого Департаментом освіти і науки, молоді та спорту Запорізької міської ради, нагороджено студентів кафедри журналістики, реклами і соціальних комунікацій. Куратор: ст. викл. Кондик Т. О.
 
 
4. Баранова Анна увійшла до 20-ки фіналістів фотоконкурсу від Представництва ЄС в Україні (в межах Днів Європи в Україні). Роботи фіналістів були презентовані на Михайлівській площі м. Київ.
 
Детальніше за посиланням