Наукові гуртки

Студентські науково-дослідні гуртки Інституту економіки Класичного приватного університету

Інститут

Кафедра

Назва гуртка

Керівник

ЕКОНОМІКИ

Економіки

Синергія

доц. Ярошевська О.В.

Обліку та оподаткування

Баланс

доц. Гнезділова О.М.

Національної економіки, маркетингу та міжнародних економічних відносин

Світ економіки

проф. Гальцова О.Л.

Студентський науково-дослідний гурток з міжнародної економіки „Глобус” та з маркетингу „Оптима”.

Керівник – завідувач кафедри маркетингу та міжнародної економіки, доктор економічних наук, професор Корінєв В.Л.