ОС Магістр

інститут

кафедра

Назва дисциплін

освітній рівень

курс

семестр вивчення

профільна для ОП

Силабус

ІУ

КІТД

Web-технології на платформі Java

магістр

1

1

ІПЗ

 файл

ІЗСТ

КТОФАВ

Адаптивна фізична культура

магістр

1

1

ФР

 файл

ІП

КЦАФП

Адміністративно-правова реформа в Україні

магістр

1

1

Пр

 файл

ІІФ

КАФЗЛ

Актуальні проблеми вивчення англійської літератури доби Відродження

магістр

1

1

МЛ

 файл

ІП

КЦАФП

Актуальні проблеми здійснення місцевого самоврядування в Україні

магістр

1

1

Пр

 файл

ІУ

КМ

Аналіз та моделювання бізнес-процесів

магістр

1

1

МО

 файл

ІУ

КМ

Аналітика бізнес-процесів

магістр

1

1

МЗЕД

 файл

ІУ

КМ

Антикризове управління підприємством

магістр

1

1

МЗЕД

 файл

ІУ

КБГД

Апологетіка

магістр

1

1

Бг

 файл

ІУ

КМ

Бізнес-етика

магістр

1

1

АМ

 файл

ІУ

КМ

Бренд-менеджмент

магістр

1

1

БА

 файл

ІУ

КМ

Бренд-менеджмент

магістр

1

1

МО

 файл

ІЗСТ

КФРЗЛ

Гідрокінезотерапія

магістр

1

1

ФР

 файл

ІЖМК

КССР

Державне та місцеве самоврядування

магістр

1

1

СР

 файл

ІУ

КТПП

Ділова іноземна мова

магістр

1

1

ЗК

 файл

ІЗСТ

КТГРС

Діловий та дипломатичний протокол

магістр

1

1

ГРС

 файл

ІУ

КМ

Діловодство в ЗЕД

магістр

1

1

МЗЕД

 файл

ІУ

КБГД

Еклезіологія у Пастирських посланнях

магістр

1

1

Бг

 файл

ІУ

КМ

Економіка і організація праці

магістр

1

1

АМ

 файл

ІЕ

КЕ

Економіка та організація діяльності об'єднань підприємств

магістр

1

1

ЕП

 файл

ІЕ

КЕ

Економіко-організаційне проектування підприємств

магістр

1

1

ЕП

 файл

ІЕ

КЕ

Економічна ефективність інноваційних процесів

магістр

1

1

ЕП

 файл

ІУ

КПУЗ

Економічна та екологічна політика

магістр

1

1

МОДУМС

 файл

ІЕ

КЕ

Економічне оцінювання

магістр

1

1

ЕП

 файл

ІЖМК

КССР

Економічні основи соціальної роботи

магістр

1

1

СР

 файл

ІЗСТ

КТГРС

Екскурсійна справа

магістр

1

1

ГРС

 файл

ІЕ

КЕ

Електронна комерція

магістр

1

1

ЕП

 файл

ІІФ

КАФЗЛ

Жанри та стилі

магістр

1

1

МЛ

 файл

ІЖМК

КЖУФ

Журналістське розслідування

магістр

1

1

МДК

 файл

ІЕ

КНМЕ

Збутові комунікації

магістр

1

1

МР

 файл

ІЗСТ

КФРЗЛ

Інвалідний та параолімпійський спорт

магістр

1

1

ФР

 файл

ІЕ

КНМЕ

Інноваційний менеджмент у торгівлі

магістр

1

1

МР

 файл

ІЕ

КНМЕ

Інтернет-трейдинг

магістр

1

1

МР

 файл

ІЗСТ

КТОФАВ

Інформаційні системи у фізичній культурі та спорті

магістр

1

1

ФКС

 файл

ІЗСТ

КТГРС

Історико-культурні пам'ятки в туризмі

магістр

1

1

ГРС

 файл

ІУ

КБГД

Канонічне та світське право

магістр

1

1

Бг

 файл

ІЖМК

КПП

Когнітивна психологія

магістр

1

1

Пс

 файл

ІЕ

КНМЕ

Комерційна діяльність посередницьких підприємств

магістр

1

1

МР

 файл

ІУ

КМ

Корпоративне управління

магістр

1

1

БА

 файл

ІЕ

КФОО

Кредитування і контроль

магістр

1

1

ФБСС

 файл

ІЖМК

КПП

Кризова психотерапія

магістр

1

1

Пс

 файл

ІП

ККППК

Криміналістика

магістр

1

1

ПД

 файл

ІЗСТ

КТГРС

Кулінарна етнологія

магістр

1

1

ГРС

 файл

ІП

ККППК

Міжнародне співробітництво правоохоронних органів

магістр

1

1

ПД

 файл

ІУ

КМ

Міжнародне ціноутворення

магістр

1

1

МЗЕД

 файл

ІУ

КІТД

Моделювання бізнес-процесів

магістр

1

1

ІПЗ

 файл

ІЖМК

КССР

Моніторинг соціальних процесів

магістр

1

1

СР

 файл

ІУ

КПУЗ

Моніторинг та охорона земель

магістр

1

1

ЗК

ІУ

КПУЗ

Муніципальний менеджмент

магістр

1

1

МОДУМС

 файл

ІЗСТ

КФРЗЛ

Нестандартне обладнання у фізичному вихованні

магістр

1

1

ФР

 файл

ІЗСТ

КФРЗЛ

Нетрадиційні системи оздоровлення

магістр

1

1

ФР

 файл

ІЖМК

КЖУФ

Новітні медіа

магістр

1

1

МДК

 файл

ІЕ

КФОО

Облік на торгівельному підприємстві

магістр

1

1

ОА

 файл

ІЕ

КФОО

Облік у будівництві

магістр

1

1

ОА

 файл

ІУ

КМ

Оптимізація бізнес-процесів

магістр

1

1

МО

 файл

ІЗСТ

КТГРС

Ораторська майстерність

магістр

1

1

ГРС

 файл

ІІФ

КТПП

Ораторська майстерність перекладача

магістр

1

1

Пер

 файл

ІЗСТ

КТОФАВ

Організація фізичного виховання в системі освіти

магістр

1

1

ФКС

 файл

ІІФ

КТПП

Основи художнього та машинного перекладів

магістр

1

1

Пер

 файл

ІЗСТ

КОУНЗ

Педагогіка вищої школи

магістр

1

1

ФР

 файл

ІЖМК

КССР

Педагогіка та психологія вищої школи

магістр

1

1

СР

 файл

ІУ

КБГД

Педагогічна майстерність

магістр

1

1

Бг

 файл

ІІФ

КТПП

Перекладацька діяльність у стародавньому світі

магістр

1

1

Пер

 файл

ІЕ

КФОО

Платіжні системи

магістр

1

1

ФБСС

 файл

ІЕ

КНМЕ

Прикладна економетрика

магістр

1

1

МР

 файл

ІЕ

КФОО

Прикладна економетрика

магістр

1

1

ОА

 файл

ІП

ККППК

Проблеми кримінальної відповідальності та покарання

магістр

1

1

Пр

 файл

ІП

ККППК

Проблеми кримінально-правової кваліфікації

магістр

1

1

Пр

 файл

ІЕ

КФОО

Проектне фінансування

магістр

1

1

ОА

 файл

ІЕ

КФОО

Проектне фінансування

магістр

1

1

ФБСС

 файл

ІЖМК

КПП

Психологія травмуючих ситуацій

магістр

1

1

Пс

 файл

ІУ

КПП

Психологія управління

магістр

1

1

БА

 файл

ІУ

КМ

Регулювання ринку праці та соціально-трудових відносин

магістр

1

1

АМ

 файл

ІУ

КМ

Ризик-менеджмент

магістр

1

1

МЗЕД

 файл

ІУ

КМ

Ризик-менеджмент інноваційної та інвестиційної діяльності

магістр

1

1

БА

 файл

ІУ

КМ

Ринок-новацій

магістр

1

1

БА

 файл

ІЗСТ

КТГРС

Світовий ринок готельних послуг

магістр

1

1

ГРС

 файл

ІЗСТ

КТОФАВ

Системи сучасної підготовки у спорті

магістр

1

1

ФКС

 файл

ІЖМК

КССР

Служби соціального забезпечення

магістр

1

1

СР

 файл

ІУ

КБГД

Сотеріологія і Христологія

магістр

1

1

Бг

 файл

ІЕ

КЕ

Соціальна відповідальність

магістр

1

1

ЕП

 файл

ІЖМК

КССР

Соціальна філософія

магістр

1

1

СР

 файл

ІЖМК

КССР

Соціальні послуги населенню

магістр

1

1

СР

 файл

ІЕ

КНМЕ

Соціально-етичний маркетинг

магістр

1

1

МР

 файл

ІЖМК

КССР

Соціологія громадської думки

магістр

1

1

МДК

 файл

ІЖМК

КССР

Соціологія та психологія управління

магістр

1

1

СР

 файл

ІІФ

КТПП

Стилістичні аспекти перекладу різножанрових текстів

магістр

1

1

Пер

 файл

ІЕ

КЕ

Стратегічне управління підприємством

магістр

1

1

ЕП

 файл

ІЕ

КФОО

Судово-бухгалтерська експертиза

магістр

1

1

ОА

 файл

ІУ

КІТД

Сучасна криптографія

магістр

1

1

ІПЗ

 файл

ІП

КЦАФП

Теоретичні проблеми адміністративного судочинства

магістр

1

1

Пр

 файл

ІП

ККППК

Теоретичні проблеми кримінального судочинства

магістр

1

1

Пр

 файл

ІЖМК

КЖУФ

Теорія масової інформації

магістр

1

1

МДК

 файл

ІЖМК

КССР

Теорія соціального управління

магістр

1

1

СР

 файл

ІЖМК

КССР

Технології складання соціальних проектів

магістр

1

1

СР

 файл

ІЗСТ

КФРЗЛ

Технології у фізичній культурі та спорті

магістр

1

1

ФР

 файл

ІЗСТ

КТГРС

Управління курортами

магістр

1

1

ГРС

 файл

ІЖМК

КМ

Управління персоналом

магістр

1

1

МДК

 файл

ІУ

КМ

Управління потенціалом підприємства

магістр

1

1

МО

 файл

ІЕ

КФОО

Управління фінансами корпорації

магістр

1

1

ФБСС

 файл

ІЕ

КФОО

Управління фінансовою санацією підприємства

магістр

1

1

ОА

 файл

ІУ

КМ

Управлінське консультування

магістр

1

1

АМ

 файл

ІП

ККППК

Участь громадян у підтриманні громадського порядку

магістр

1

1

ПД

 файл

ІЕ

КФОО

Фінансовий контролінг

магістр

1

1

ФБСС

 файл

ІУ

КБГД

Християнська теологія (догматика)

магістр

1

1

Бг

 файл

ІЕ

КФОО

Цінні папери та фондовий ринок

магістр

1

1

ОА

 файл

ІУ

КМ

Аналіз фінансових ринків

магістр

1

2

МЗЕД

 файл

ІУ

КМ

Антикризове управління

магістр

1

2

БА

 файл

ІЕ

КФОО

Аудит у зарубіжних країнах

магістр

1

2

ОА

 файл

ІЕ

КФОО

Банківський нагляд і контроль

магістр

1

2

ФБСС

 файл

ІЕ

КЕ

Бізнес-статистика

магістр

1

2

ЕП

 файл

ІУ

КМ

Бренд менеджмент

магістр

1

2

МЗЕД

 файл

ІЗСТ

КФРЗЛ

Вікові особливості реабілітації людини

магістр

1

2

ФР

 файл

ІЖМК

КПП

Дитяча психологія і патопсихологія

магістр

1

2

Пс

 файл

ІП

ККППК

Дії працівників Національної поліції при надзвичайних ситуаціях

магістр

1

2

ПД

 файл

ІЗСТ

КТПП

Друга іноземна мова професійного спрямування

магістр

1

2

ГРС

 файл

ІЕ

КЕ

Ефективність діяльності підприємств

магістр

1

2

ЕП

 файл

ІЖМК

КССР

Європейські стандарти соціальної роботи

магістр

1

2

СР

 файл

ІІФ

КАФЗЛ

Загальнотеоретичний курс другої іноземної мови (іспанська)

магістр

1

2

МЛ

 файл

ІІФ

КАФЗЛ

Загальнотеоретичний курс другої іноземної мови (німецька)

магістр

1

2

МЛ

 файл

ІУ

КПУЗ

Захист земель від деградації

магістр

1

2

ЗК

 файл

ІУ

КМ

Інноваційний менеджмент

магістр

1

2

АМ

 файл

ІЗСТ

КТПП

Іноземна мова професійного спрямування

магістр

1

2

ГРС

 файл

ІУ

КТПП

Іноземна мова професійного спрямування

магістр

1

2

МОДУМС

 файл

ІЕ

КЕ

Інтелектуальний бізнес

магістр

1

2

ЕП

 файл

ІЕ

КНМЕ

Інтернет маркетинг

магістр

1

2

МР

 файл

ІЗСТ

КФРЗЛ

Інформаційні системи у фізичній терапії

магістр

1

2

ФР

 файл

ІЖМК

КЖУФ

Інформаційні технології в медіагалузі

магістр

1

2

МДК

 файл

ІУ

КБГД

Історія євангельського руху

магістр

1

2

Бг

 файл

ІІФ

КАФЗЛ

Історія і теорія літературно-художньої критики

магістр

1

2

МЛ

 файл

ІУ

КМ

Корпоративне управління

магістр

1

2

АМ

 файл

ІУ

КІТД

Корпоративні системи управління підприємством

магістр

1

2

ІПЗ

 файл

ІП

ККППК

Кримінальний процес зарубіжних країн

магістр

1

2

Пр

 файл

ІЗСТ

КФРЗЛ

Лікарсько-педагогічний контроль на заняттях з особами різного віку

магістр

1

2

ФКС

 файл

ІУ

КМ

Логістика в ЗЕД

магістр

1

2

МЗЕД

 файл

ІЕ

КНМЕ

Маркетингова політика розподілу

магістр

1

2

МР

 файл

ІУ

КМ

Маркетинговий менеджмент

магістр

1

2

МО

 файл

ІУ

КОУНЗ

Медіаграмотність сучасного керівника закладу освіти

магістр

1

2

УЗО

 файл

ІУ

КОУНЗ

Медіаграмотність сучасного педагога

магістр

1

2

ПВШ

 файл

ІЖМК

КЖУФ

Медіакомукації у спорті

магістр

1

2

МДК

 файл

ІЖМК

КЖУФ

Медіакультура

магістр

1

2

МДК

 файл

ІЖМК

КЖУФ

Медіаорганізації

магістр

1

2

МДК

 файл

ІЖМК

КЖУФ

Медіаосвіта

магістр

1

2

МДК

 файл

ІУ

КМ

Менеджмент ЗЕД

магістр

1

2

МО

 файл

ІУ

КОУНЗ

Менеджмент організацій

магістр

1

2

ПВШ

 файл

ІУ

КОУНЗ

Методи математичної статистики в освітній діяльності

магістр

1

2

УЗО

 файл

ІЖМК

КССР

Методи та моделі соціальної роботи в громаді

магістр

1

2

СР

 файл

ІЗСТ

КТГРС

Методика викладання готельно-ресторанної справи у вищій школі

магістр

1

2

ГРС

 файл

ІП

ККППК

Методика побудови версій в процесі розслідування злочинів

магістр

1

2

Пр

 файл

ІУ

КІТД

Методологія DevOps

магістр

1

2

ІПЗ

 файл

ІУ

КМ

Міжнародні бізнес-стратегії підприємства

магістр

1

2

БА

 файл

ІЕ

КФОО

Міжнародні розрахунки і валютні операції

магістр

1

2

ОА

 файл

ІП

КТІДМП

Міжнародні стандарти захисту прав і свобод громадян

магістр

1

2

ПД

 файл

ІУ

КПУЗ

Містобудівний кадастр

магістр

1

2

ЗК

 файл

ІУ

КІТД

Моделі та алгоритми штучного інтелекту

магістр

1

2

ІПЗ

 файл

ІЕ

КЕ

Моделювання в управлінні соціально-економічними системами

магістр

1

2

ЕП

 файл

ІЕ

КЕ

Моделювання в управлінні соціально-економічними системами

магістр

1

2

ОА

 файл

ІЕ

КЕ

Моделювання в управлінні соціально-економічними системами

магістр

1

2

ФБСС

 файл

ІЕ

КЕ

Наукова організація нормування праці

магістр

1

2

ЕП

 файл

ІЖМК

КЖУФ

Наукові методи у журналістиці

магістр

1

2

МДК

 файл

ІЗСТ

КТОФАВ

Нетрадиційні системи оздоровлення

магістр

1

2

ФКС

 файл

ІЕ

КФОО

Облік на автотранспортних підприємствах

магістр

1

2

ОА

 файл

ІЕ

КФОО

Облік на підприємствах громадського харчування

магістр

1

2

ОА

 файл

ІЗСТ

КТОФАВ

Оздоровчо-виховна робота в системі освіти

магістр

1

2

ФКС

 файл

ІУ

КМ

Операційний менеджмент

магістр

1

2

МО

 файл

ІУ

КОУНЗ

Організаційно-управлінська діяльність менеджера у закладах освіти

магістр

1

2

УЗО

 файл

ІУ

КПУЗ

Організація діяльності державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування

магістр

1

2

МОДУМС

 файл

ІЕ

КФОО

Організація обліку у фермерських господарствах

магістр

1

2

ОА

 файл

ІУ

КОУНЗ

Основи конфліктології та медіації

магістр

1

2

ПВШ

 файл

ІЗСТ

КФРЗЛ

Основи курортології

магістр

1

2

ФКС

 файл

ІУ

КМ

Основи науково-технічної та інноваційної політики

магістр

1

2

БА

 файл

ІУ

КМ

Основи управлінського консультування

магістр

1

2

БА

 файл

ІУ

КМ

Основи управлінського консультування

магістр

1

2

МЗЕД

 файл

ІУ

КМ

Основи управлінського консультування

магістр

1

2

МО

 файл

ІУ

КБГД

Педагогіка

магістр

1

2

Бг

 файл

ІУ

КОУНЗ

Педагогіка вищої школи

магістр

1

2

ЗК

 файл

ІІФ

КТПП

Педагогіка вищої школи та педагогічна майстерність перекладача

магістр

1

2

Пер

 файл

ІІФ

КТПП

Педагогіка та психологія вищої освіти

магістр

1

2

Пер

 файл

ІЗСТ

КОУНЗ

Педагогічна майстерність

магістр

1

2

ФКС

 файл

ІЗСТ

КОУНЗ

Педагогічна майстерність

магістр

1

2

ФР

 файл

ІУ

КОУНЗ

Підприємницька діяльність в закладах освіти

магістр

1

2

ПВШ

 файл

ІЕ

КНМЕ

Планування маркетингової діяльності

магістр

1

2

МР

 файл

ІП

КЦАФП

Право інтелектуальної власності

магістр

1

2

Пр

 файл

ІУ

КОУНЗ

Правове забезпечення освітньої діяльності

магістр

1

2

ПВШ

 файл

ІУ

КОУНЗ

Правове забезпечення освітньої діяльності

магістр

1

2

УЗО

 файл

ІЖМК

КССР

Правові аспекти соціальної роботи

магістр

1

2

СР

 файл

ІУ

КПУЗ

Прийняття управлінських рішень

магістр

1

2

МОДУМС

 файл

ІЕ

КФОО

Прикладна економетрика

магістр

1

2

ФБСС

 файл

ІП

КЦАФП

Проблеми бюджетного права і процесу

магістр

1

2

Пр

 файл

ІУ

КОУНЗ

Професійна адаптація викладача в освітньому закладі

магістр

1

2

ПВШ

 файл

ІУ

КОУНЗ

Профілактика проявів насильства в освітньому середовищі

магістр

1

2

ПВШ

 файл

ІЗСТ

КТОФАВ

Психологічна саморегуляція та дихальна гімнастика

магістр

1

2

ФКС

 файл

ІЗСТ

КФРЗЛ

Психологічна саморегуляція та дихальна гімнастика

магістр

1

2

ФР

 файл

ІЖМК

КПП

Психологія емоційного інтелекту

магістр

1

2

Пс

 файл

ІЖМК

КПП

Психологія масової поведінки

магістр

1

2

Пс

 файл

ІУ

КБГД

Психологія міжособистісних відносин

магістр

1

2

Бг

 файл

ІЖМК

КПП

Психологія міжособистісних відносин

магістр

1

2

Пс

 файл

ІЖМК

КПП

Психологія професійного мислення

магістр

1

2

Пс

 файл

ІЖМК

КПП

Психологія професійного спілкування

магістр

1

2

Пс

 файл

ІЖМК

КПП

Психологія ризику

магістр

1

2

Пс

 файл

ІУ

КПП

Психологія управління

магістр

1

2

АМ

 файл

ІУ

КБГД

Психологія управління

магістр

1

2

Бг

 файл

ІУ

КПП

Психологія управління

магістр

1

2

МЗЕД

 файл

ІУ

КПП

Психологія управління

магістр

1

2

МО

 файл

ІЗСТ

КФРЗЛ

Реабілітація у спорті

магістр

1

2

ФКС

 файл

ІЕ

КФОО

Ревізія і контроль

магістр

1

2

ОА

 файл

ІЗСТ

КТОФАВ

Рекреація у фізичній культурі різних груп населення

магістр

1

2

ФКС

 файл

ІУ

КБГД

Релігійна психологія та антропологія

магістр

1

2

Бг

 файл

ІУ

КМ

Ризик-менеджмент

магістр

1

2

АМ

 файл

ІУ

КМ

Ризик-менеджмент

магістр

1

2

БА

 файл

ІУ

КМ

Система прийняття управлінських рішень

магістр

1

2

АМ

 файл

ІУ

КМ

Системи інноваційних технологій

магістр

1

2

БА

 файл

ІУ

КІТД

Системи підтримки прийняття рішень

магістр

1

2

ІПЗ

 файл

ІУ

КІТД

Системи підтримки прийняття рішень

магістр

1

2

ІПЗ

 файл

ІЗСТ

КФРЗЛ

Системи сучасної підготовки у фізичній культурі і спорті

магістр

1

2

ФР

 файл

ІУ

КІТД

Системи та технології хмарних обчислень

магістр

1

2

ІПЗ

 файл

ІУ

КПУЗ

Соціальна і гуманітарна політика

магістр

1

2

МОДУМС

 файл

ІЖМК

КССР

Соціальне моделювання

магістр

1

2

СР

 файл

ІЖМК

КЖУФ

Соціальні медіа

магістр

1

2

МДК

 файл

ІУ

КБГД

Соціально-комунікаційні технології

магістр

1

2

Бг

 файл

ІЖМК

КЖУФ

Соціально-комунікаційні технології в медіагалузі

магістр

1

2

МДК

 файл

ІЕ

КНМЕ

Стандартизація та сертифікація продукції та послуг

магістр

1

2

МР

 файл

ІЗСТ

КТГРС

Стандартизація, сертифікація та ліцензування готельно-ресторанної індустрії

магістр

1

2

ГРС

 файл

ІУ

КМ

Стратегічне планування

магістр

1

2

МО

 файл

ІЗСТ

КТГРС

Стратегічний менеджмент

магістр

1

2

ГРС

 файл

ІП

КЦАФП

Теоретико-правові проблеми цивільного права та цивільного судочинства

магістр

1

2

Пр

 файл

ІП

ККППК

Теоретичні проблеми кримінального судочинства

магістр

1

2

ПД

 файл

ІІФ

КАФЗЛ

Теорія і практика художнього перекладу

магістр

1

2

МЛ

 файл

ІУ

КІТД

Теорія інформації та кодування даних

магістр

1

2

ІПЗ

 файл

ІП

ККППК

Теорія судової експертизи

магістр

1

2

ПД

 файл

ІУ

КПУЗ

Територіальне планування

магістр

1

2

ЗК

 файл

ІЗСТ

КТОФАВ

Технології у фізичній культурі та спорті

магістр

1

2

ФКС

 файл

ІЖМК

КПП

Тренінг особистісного росту

магістр

1

2

Пс

 файл

ІЖМК

КПП

Тренінг професійної компетентності

магістр

1

2

Пс

 файл

ІУ

КМ

Управління змінами

магістр

1

2

АМ

 файл

ІУ

КМ

Управління змінами

магістр

1

2

МЗЕД

 файл

ІУ

КМ

Управління змінами

магістр

1

2

МО

 файл

ІУ

КМ

Управління іміджем підприємства

магістр

1

2

МО

 файл

ІУ

КМ

Управління інвестиційним портфелем

магістр

1

2

БА

 файл

ІУ

КМ

Управління інформаційними зв’язками

магістр

1

2

АМ

 файл

ІУ

КМ

Управління кар'єрою

магістр

1

2

МЗЕД

 файл

ІУ

КМ

Управління кар'єрою

магістр

1

2

МО

 файл

ІУ

КМ

Управління конкурентоспроможністю підприємства

магістр

1

2

АМ

 файл

ІУ

КМ

Управління ліцензійно-патентною діяльністю

магістр

1

2

БА

 файл

ІУ

КМ

Управління міжнародними проектами

магістр

1

2

МЗЕД

 файл

ІЗСТ

КТОФАВ

Управління олімпійським рухом

магістр

1

2

ФКС

 файл

ІЕ

КЕ

Управління підприємницькими ризиками

магістр

1

2

МР

 файл

ІЕ

КЕ

Управління ризиками

магістр

1

2

ЕП

 файл

ІУ

КМ

Управління соціальною та екологічною безпекою діяльності

магістр

1

2

АМ

 файл

ІЕ

КФОО

Управління фінансовою санацією підприємства

магістр

1

2

ФБСС

 файл

ІЗСТ

КФРЗЛ

Фізична рекреація

магістр

1

2

ФР

 файл

ІУ

КОУНЗ

Фізичне виховання та психофізіологічний тренінг

магістр

1

2

ПВШ

 файл

ІЕ

КФОО

Фінансова аналітика у банку

магістр

1

2

ФБСС

 файл

ІЕ

КФОО

Фінансове посередництво

магістр

1

2

ФБСС

 файл

ІЕ

КФОО

Фінансовий контролінг

магістр

1

2

ОА

 файл

ІУ

КМ

Фінансовий менеджмент

магістр

1

2

БА

 файл

ІЕ

КФОО

Фінансовий менеджмент

магістр

1

2

МР

 файл

ІЕ

КФОО

Фінансові активи установ

магістр

1

2

ФБСС

 файл

ІП

КЦАФП

Юридична діяльність підприємств і установ

магістр

1

2

Пр

 файл

ІП

КЦАФП

Адміністративно-правова реформа в Україні

магістр

2

3

ПД

 файл

ІП

ККППК

Актуальні проблеми застосування кримінального процесуального законодавства

магістр

2

3

ПД

 файл

ІУ

КОУНЗ

Діагностика, виявлення та профілактика емоційного вигорання працівників освіти

магістр

2

3

ПВШ

 файл

ІП

ККППК

Запобігання злочинам Національною поліцією

магістр

2

3

ПД

 файл

ІП

КЦАФП

Заходи адміністративного примусу в Національній поліції

магістр

2

3

ПД

 файл

ІЗСТ

КТГРС

Іміджологія та PR в готельній індустрії

магістр

2

3

ГРС

 файл

ІУ

КОУНЗ

Інноваційна парадигма освіти і виховання

магістр

2

3

ПВШ

 файл

ІУ

КОУНЗ

Інструменти фасілітації в освітній діяльності

магістр

2

3

ПВШ

 файл

ІУ

КОУНЗ

Інструменти фасілітації в освітній діяльності

магістр

2

3

УЗО

 файл

ІЖМК

КЖУФ

Інформаційний імідж України

магістр

2

3

МДК

 файл

ІП

ККППК

Кримінологічне прогнозування та профілактика злочинності

магістр

2

3

ПД

 файл

ІЖМК

КЖУФ

Медіакритика

магістр

2

3

МДК

 файл

ІУ

КОУНЗ

Мистецтво публічної комунікації

магістр

2

3

ПВШ

 файл

ІУ

КОУНЗ

Мистецтво публічної комунікації

магістр

2

3

УЗО

 файл

ІП

ККППК

Організація охорони громадського порядку

магістр

2

3

ПД

 файл

ІЖМК

КЖУФ

Професійна комунікативістика

магістр

2

3

МДК

 файл

ІЖМК

КЖУФ

Реклама та зв'язки з громадськістю

магістр

2

3

МДК

 файл

ІІФ

КТПП

Друга іноземна мова (іспанська)

магістр

1

1,2,3

МЛ

 файл

ІІФ

КТПП

Друга іноземна мова (німецька)

магістр

1

1,2,3

МЛ

 файл

ІІФ

КТПП

Друга іноземна мова та переклад (іспанська)

магістр

1

1,2,3

Пер

 файл

ІІФ

КТПП

Друга іноземна мова та переклад (німецька)

магістр

1

1,2,3

Пер

 файл